Klodjan Braho

Emër Mbiemër
Klodjan Braho
Data e emërimit fillestar
2007-11-14
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Anëtar i Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, 19.12.2019
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
14.11.2017- Prokuror, Prokuroria Berat
31.12.2015- Prokuror, Prokuroria Krimeve të Rënda Shkalla e Parë
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
2000-2004- Fakulteti i Drejtësisë, Tiranë
2005-2008- Shkolla e Magjistraturës, profili Prokuror, Tiranë
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim nr. 191, datë 26.07.2019 i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit z. Klodian Braho
- Mendim Pakice i Xhensila Pine, në cilësinë e anëtares së trupit gjykues të subjektit të rivlerësimit, z. Klodian Braho, me detyrë prokuror pranë Prokurorisë së Krimeve të RëndaTiranë
- Njoftim i IKP për mosankimin e vendimit nr. 191, datë 26.7.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Klodjan Braho
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
CV
Shkarko CV Klodjan Braho
Dokumenta te tjera
 1. Njoftim për subjektin e rivlerësimit z.Klodian Braho, prokuror pranë Prokurorisë së Krimeve të Rënda Tiranë
 2. Vendim nr. 191, datë 26.07.2019 i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit z. Klodian Braho
 3. Mendim Pakice i Xhensila Pine, në cilësinë e anëtares së trupit gjykues të subjektit të rivlerësimit, z. Klodian Braho, me detyrë prokuror pranë Prokurorisë së Krimeve të RëndaTiranë
 4. Njoftim i IKP për mosankimin e vendimit nr. 191, datë 26.7.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Klodjan Braho
 5. Vetëdeklarim për zbatimin e Ligjit nr. 138/2005, E.Kondili datë 13.04.2016 Shënim: Formulari i Deklarimit i subjektit K.Braho në mungesë publikimi zyrtar është marrë nga burime mediatike
 6. Lista e aplikimeve për SPAK
 7. Njoftim zyrtar i KLP datë 19 dhjetor 2019 për betimin e 8 prokurorëve të Prokurorisë së Posaçme në Presidencë
 8. VENDIM NR.88 i KLP, datë 13.05.2019 për miratimin e raportit për analizimin e aftësive profesionale të prokurorit KLODJAN BRAHO
 9. Deklaratë për median e KLP datë 27.12.2019 për reagimet publike që kanë shoqëruar krijimin e Prokurorisë së Posaçme (SPAK) dhe zgjedhjen e kreut të saj.
 10. Vendim nr.243 i KLP, datë 25.11.2019 për emërimin si prokuror në Prokurorinë e Posaçme z.Klodjan Braho për një mandat 9 (nëntë) vjeçar pa të drejtë riemërimi
 11. Vendim nr.234 i KLP, datë 12.11.2019 për një ndryshim në vendimin nr.137 datë 06.07.2019 "Për miratimin e listës me renditjen e kandidatëve për prokurorë në Prokurorinë e Posaçme"
 12. Vendim nr.137 i KLP, datë 16.07.2019 për miratimin e listës me renditjen e kandidatëve për prokurorë në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar
 13. Vendim nr.57 i KLP, datë 05.04.2019 për miratimin e listës me emrat e kandidatëve për prokurorë pranë Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar të cilët plotësojnë kushtet ligjore pas vlerësimit paraprak
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu, këtu, këtu, këtu, këtu, këtu, këtu, këtu, këtu, këtu,