Sonila Muhametaj (Domi)

Emër Mbiemër
Sonila Muhametaj (Domi)
Data e emërimit fillestar
2006-04-10
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokurore pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
• 04.10.2006 - Prokurore në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Krujë.
• 2014 - Prokurore në Prokurorinë e Rrethit Gjyqesor Tiranë
• 2015- Prokurore Pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Për Krimet e Rënda .
• 2019 - aktualisht - Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
10.07.2003- Diplomuar në Universitetin e Tiranës, Cikli 4-vjeçar
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK i konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
•Vendim i KPK-së Nr: 201 datë 25.10.2019 - Subjekti i rivlerësimit: Znj. Sonila Muhametaj (Domi), prokurore pranë Prokurorisë së Gjykatës së Shkallës së Parë për Krimet e Rënda Tiranë.
•Njoftim i IKP-së datë 08.01.2020 për mosankimin e vendimit nr. 201, datë 25.10.2019, të KPK-së - Për subjektin e rivlerësimit znj. Sonila Muhametaj (Domi)
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
01.01.2012 - 13.12.2012- Vlerësuar Shumë mirë prej Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Krujë
01.01.2014 - 31.12.2014- Vlerësuar Shumë mirë prej Prokurorisës së së Rrethit Gjyqësor Krujë
01.01.2016 - 31.12.2016- Vlerësuar Shumë mirë prej Prokurorisë për Krimet e Rënda
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Nuk ka Masë Disiplinore në fuqi
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,