Brunilda Kadi

Emër Mbiemër
Brunilda Kadi
Data e emërimit fillestar
2015-12-14
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Anëtare e Këshillit të Lartë Gjyqësor.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
• 2011 - 2018 Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane - Gjyqtare
• 2003 - 2011 Gjykata e Rrethit Gjyqesor Fier - Gjyqtare
• 2002 - 2003Gjykata e Rrethit Gjyqesor Elbasan - Gjyqtare
• 14.12.2015 - 11.12.2018 Antare e Keshillit te Larte te Drejtesise
• 12.12.2018 - e ne vazhdim Antare e Keshillit te Larte Gjyqesor
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
• 1999-2003 Shkolla e Magjistratures, Profili Gjyqtar,
Tema e mbrojtur ne vitin e dyte te shkolles: Llojet e shoqerive tregtare, drejtimi i tyre dhe konfliktet ne kete fushe.
• 2000 - 2001 Lado International College, Washington DC – USA ,
• 1995-1999 Universiteti i Tiranes, Fakulteti i Drejtesise,
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK e konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut

• Vizite studimore prane Keshillit te Larte te Drejtesise Portugali. Lisbon, Portugali, 21-25.05.2018.
• Pjesemarrese si perfaqesuese e KLD ne mbledhjen e III te ENCJ, Cilesia e Drejtesise. Bruksel, Belgjike 15.12.2017.
• Seminar per Standartet Nderkombetare te se Drejtes se Punes per Gjyqtaret, Torino, Itali 13-15 shtator 2017.
• Vizite studimore per njohjen e ligjit te falimentit dhe zbatimin e tij nga Gjykatat Gjermane. Berlin, Gjermani, 5-9.06.2017.
• Vizite studimore per njohjen e sistemit gjyqesor te shtetit te Norvegjise. Oslo, Norvegji 28.09-02.10.2016.
• Pjesemarrese si perfaqesuese e KLD ne Konferencen Rajonale te Ballkanit Perendimor, per Sistemet e Menaxhimit te Punes se Gjykatave. Budva- Mal i Zi, 18.8.05.2016.
• Pjesemarrese si perfaqesuese e KLD ne mbledhjen permbyllese te ENCJ, Pavaresia dhe Pergjegjesia. Barcelone, Spanje 11-.12.04.2016.
• Bashkepunimi gjyqesor ne BE ne fushen e te drejtes civile, tregtare dhe familjare. Bruksel , Belgjike, 16-17.10.2008.
• E drejta tregtare e Bashkimit Europian, Prage, Ceki, 09-13.06.2008
• Ligji dhe arbitrazhi, Kajro, Egjipt, 09-19.03.2008.
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK Nr: 57 Datë 01.08.2018 subjekti i rivlerёsimit Znj. Brunilda Kadi, gjyqtare pranё Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,