Flora Hajredinaj

Emër Mbiemër
Flora Hajredinaj
Data e emërimit fillestar
1993-10-29
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtare në Gjykatën e Posaçme për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
18.12.2019 e aktualisht-Gjyqtare, Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë.
23.12.2003-18.12.2019-Gjyqtare, Gjykata e Krimeve të Rënda.
01.04.1998-23.12.2003- Gjyqtare, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Dibër.
08.02.1996-01.04.1998- Gjyqtare, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tropojë.
29.10.1993-08.02.1996-Gjyqtare, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Dibër.
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
23.06.1992-Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK e konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut.
-Certifikata trajnimi nga Shkolla e Magjistraturës.
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
2005-2006 -Shumë Mirë (Periodik).
2007-2009-Shumë Mirë (Periodik).
Rivlerësim kalimtar i gjyqtarëve-Konfirmim.
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,