Dritan Prençi

Emër Mbiemër
Dritan Prençi
Data e emërimit fillestar
2001-06-15
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Anëtar i Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar 26.12.2019
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
2001- Oficer i Policisë Gjyqësore, Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tropojë
2005- Prokuror, Prokuroria e Rrethit Gjyqësor, Tropojë
2007- Prokuror i Rrethit, Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tropojë
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
2000- Jurist, Dega Juridik, Universiteti i Tiranës
2008- Vazhdimi i Studimeve Mster në drejtim penal, viti i dytë, Universiteti Shtetëror Prishtinë
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
2007- Çertifikatë Trajnimi nga Byroja e Hetimeve, Departamenti i Drejtësisë, Ohër Maqedoni
2008- Çertifikatë për pjesëmarrjen në sesionin e trajnimit në lidhje me temën "Gjykimi në mungesë", Shkolla e Magjistraturës, Tiranë
2009- Kurs trajnimi me temë "Zbatimi i Legjislacionit Mbi Krimin Kibernetik në Shqipëri, organizuar nga Prokuroria e Përgjithshme në bashkëpunim me Këshillin e Europës
2001- Dëshmi e gjuhës angleze, Universiteti i Tiranës
2002- Diplomë për njohuri kompjuterike
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
Vendim nr.23, datë 7.6.2018 i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, z. Dritan Prençi
Njoftim i IKP për mosankimin e vendimit nr. 23, datë 7.6.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Dritan Prençi
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu, këtu, këtu, këtu, këtu, këtu,