Alma Muça

Emër Mbiemër
Alma Muça
Data e emërimit fillestar
2001-06-01
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokurore në Prokurorinë e Përgjithshme, 01.06.2013
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
1995- Prokurore në Prokurorinë e Përgjithshme
1992- Hetuese në Prokurorinë e Rrethit Dibër
1988- Juriste në Komitetin Ekzekutiv Dibër
2001- Prokurore në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Tiranë
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
1987- Diplomuar "Jurist", Fakulteti i Shkencave Politike Juridike, Universiteti i Tiranës
2011- Master Shkencor, Universiteti i Shkencave Juridike Strugë
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK e konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut

2006- Kurs 3-mujor pasuniversitar për Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Diplomaci (Akademia Diplomatike Shqiptare)
2008- Marrja e Titullit "Avokat"
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim nr. 99, datë 14.01.2019, i KPK-së
(anëtarët e trupit gjykues: Suela Zhegu-Kryesuese, Valbona Sanxhaktari- Relatore, Brunilda Bekteshi-Anëtare), për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, znj. Alma Muça, me funksion prokurore në Prokurorinë e Përgjithshme
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,