Altin Binaj

Emër Mbiemër
Altin Binaj
Data e emërimit fillestar
1992-08-01
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Anëtar i Gjykatës Kushtetuese (date emerimi 17-12-2020)
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
• 28.07.2016 e në vijim, Prokuror në Prokurorinë e Apelit Vlorë
• 28.05.2013 - 28.07.2016, Prokuror në Prokurorinë e Përgjithshme, Tiranë
• 17.03.2014 - 12.01.2015, Drejtor i Drejtorisë Kundër Krimit Ekonomik, Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, në Prokurorinë e Përgjithshme
• 25.03.2010 - 28.05.2013, Prokuror në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Durrës
• 28.01.2008 - 20.03.2010, Prokuror dhe Drejtues në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Fier
• 24.12.1997 - 28.01.2008, me vendim të KLD emërohet Prokuror në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Vlorë
• 15.01.1999 - 28.01.2008, zv/Prokuror i Rrethit në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Vlorë
•Tetor 1999 - Dhjetor 2000, ushtrues i detyrës së Prokurorit të Rrethit Gjyqësor Vlorë
• 01.08.1992 - Dhjetor 1997 , me vendim të KLD, emërohet hetues në Prokurorinë e Rrethit Vlorë
• 01.08.1992 - 24.12.1997, me vendim të KLD, emërohet hetues (në vitin 1995 ndryshuar emërtimi në oficer i policisë gjyqësore) në Prokurorinë e Rrethit Vlorë
__________________________________________
TRAJNIME
• Prill 1999 - Kursi i trajnimit në të drejtën penale, organizuar nga Departamenti Amerikan i Drejtësisë dhe ABA/CEELI, në Varshavë - Poloni.
• Nëntor 2002 - Seminari mbi "luftën kundër trafikimit të qenieve njerëzore" në rajonin e Evropës Jugperëndimore, organizuar nga PNUD dhe USAID, në Bukuresht - Rumani.
• Gusht 2003 - Trajnim në SH.B.A, në programin e vizitorëve të huaj të Departamentit Amerikan të Shtetit, për luftën kundër trafiqeve të paligjshme.
• Shtator 2008 - Trajnim për luftën kundër krimit të organizuar dhe bashkëpunimin ndërkombëtar në rajonin e Ballkanit, Itali.
• Nëntor 2008 - Trajnimi në fushën e ndihmës së ndërsjelltë ndërkombëtare në fushën penale; në kuadrin e projektit të Këshillit të Evropës për ndihmën për rrjetin e prokurorive në Ballkanin Jugperëndimor, Itali.
• Korrik 2012 - Trajnimi për luftën kundër pastrimit të parave, Madrid - Spanjë.
• Shtator 2013 - Pjesëmarrje në Konferencën vjetore të Shoqatës Ndërkombëtare të Prokurorëve, "Roli i prokurorit në shtetin e së drejtës", Moskë.
• Mars 2014 Trajnimi në seminarin mbi "luftën kundër krimit të organizuar dhe ndryshimet e pritshme në rajonin e Ballkanit", organizuar nga TAIEX dhe EUROPOL, në Prishtinë - Kosovë.
• Qershor 2014 - Trajnimi në seminarin me temë "Sekuestrimi i aseteve kriminale, si një qasje e gjithanshme", organizuar nga TAIEX, në Bruksel - Belgjikë.
• Maj 2019 - Trajnimi në seminarin me temë "Hetimet e çështjeve komplekse", organizuar nga ICITAP dhe Ministria e Brendshme e Kroacisë, në Akademinë e Policisë, Zagreb - Kroaci.


Arsimi dhe Doktoratura ose Master
23.06.1992, diplomuar "Jurist" Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Konfirmuar në detyrë nga KPK pas procesit të Vettingut në datë 23.01.2019
- Votuar nga Kuvendi si Gjyqtar Kushtetues date 17.12.2020.
- Vendim i Parlamentit per zgjedhjen e nje anetari te Gjykates Kushtetuese, votuar ne daten 17.12.2020 me 96 vota pro, 11 kunder dhe 4 abstenim.
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim nr. 101, datë 23.01.2019, i KPK-së
(anëtarët e trupit gjykues: Genta Tafa Bungo-Kryesuese, Xhensila Pine- Relatore, Pamela Qirko-Anëtare) për konfirmimin në detyrë të subjektit e rivlerësimit, z. Altin Binaj prokuror dhe drejtues pranë Prokurorisë së Apelit Vlorë
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
CV
Shkarko CV Altin Binaj
Dokumenta te tjera
 1. Vendim nr. 101, datë 23.01.2019, i KPK-së për konfirmimin në detyrë të subjektit e rivlerësimit, z. Altin Binaj prokuror dhe drejtues pranë Prokurorisë së Apelit Vlorë
 2. Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr. 101, datë 23.01.2019, i KPK-së për konfirmimin në detyrë të subjektit e rivlerësimit, z. Altin Binaj prokuror dhe drejtues pranë Prokurorisë së Apelit Vlorë
 3. DEKRET Nr. 8201, datë 28.05.2013 i Presidentit të Republikës së Shqipërisë z.Bujar Nishani për emërimin e z.Altin Binaj prokuror në Prokurorinë e Përgjithshme
 4. Lista e prokurorëve që plotësojnë kushtet për të qënë anëtar i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi. - Derguar Presidentit nga KLP , datë 15.11.2019.
 5. Vendim i KED-se Nr.25 date 16.09.2020 - Për lejimin e kandidimit të zotit Altin Binaj në vendin vakant për gjyqtar në Gjykatën Kushtetuese, shpallur nga Presidenti i Republikës në datën 22.11.2019.
 6. Vendim i KED-se Nr. 39, datë 23.11.2020 Për lejimin e kandidimit të zotit Altin Binaj në vendin vakant për gjyqtar në Gjykatën Kushtetuese, shpallur nga Presidenti i Tepublikës në datën 07.02.2018, rishpallur në datën 27.09.2019 dhe rishpallur në datën 24.09.2020
 7. Vendim i KED-se Nr. 43, datë 23.11.2020 - Për lejimin e kandidimit të zotit Altin Binaj në vendin vakant për gjyqtar në Gjykatën Kushtetuese, shpallur nga Kuvendi i Republikës në datën në datën 28.08.2018, rishpallur në datën 21.08.2019 dhe rishpallur në datën 24.09.2020
 8. Formular Vetëdeklarimi i Z. Altin Binaj datë 24.01.2020 për zbatimin e ligjit nr.138/2015 "Për garantimin e integritetit të personave që zgjdhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike"
 9. Vendimi Kuvendit te Shqiperise Nr. 77/2020 "Për Zgjedhjen e Zotit Altin Binaj Anëtar i Gjykatës Kushtetuese"
 10. Jetëshkrim i Altin Binaj
 11. Pikezimi i KED-se - kandidat per Gjykaten Kushtetuese, Z.Altin Binaj
 12. Vendim i KED-se Nr.52 date 14.12.2020 - Për vlerësimin dhe pikëzimin e kandidaturës së z.Altin Binaj në vendin vakant për gjyqtar në Gjykatën Kushtetuese, shpallur nga Kuvendi i Republikës në datën 28.08.2018, rishpallur në datën 21.08.2019 dhe rishpallur në datën 24.09.2020
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,