Altin Binaj

Emër Mbiemër
Altin Binaj
Data e emërimit fillestar
1992-08-01
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokuror, Prokuroria e Apelit Vlorë, 01.08.2016
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
22.03.2010- Prokuror i Rrethit, Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Durrës
01.02.2008 - 19.03.2010- Prokuror i Rrethit, Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Fier
01.10.1999 - 11.12.2000- Prokuror i Rrethit, Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Vlorë
15.05.1998 - 01.02.2008- zv/Prokuror i Rrethit, Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Vlorë
Dhjetor 1997- Prokuror, Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Vlorë
01.09.1995 - Dhjetor 1997- Oficer i Policisë Gjyqësore, Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Vlorë
01.08.1992 - 01.09.1995- Hetues, Prokuroria e Rrethit Vlorë
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
21.06.1992- Diplomuar "Jurist"
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK i konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut

Prill 1999- Kurs trajnimi për të drejtën Penale, Departamenti Amerikan i Drejtësisë dhe ABA/CEELI, Varshavë-Poloni
Gusht 2003- Trajnim në SHBA për luftën kundër trafiqeve të paligjshme
Nëntor 2008- Trajnim në fushën e ndihmës së ndërsjelltë ndërkombëtare në fushën penale, në kuadrin e projektit të Këshillit të Evropës për ndihmën për rrjetin e prokurorive në Ballkanin Jugperëndimor, Itali.
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim nr. 101, datë 23.01.2019, i KPK-së
(anëtarët e trupit gjykues: Genta Tafa Bungo-Kryesuese, Xhensila Pine- Relatore, Pamela Qirko-Anëtare) për konfirmimin në detyrë të subjektit e rivlerësimit, z. Altin Binaj prokuror dhe drejtues pranë Prokurorisë së Apelit Vlorë
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,