Arnisa Këlliçi (Gorezi)

Emër Mbiemër
Arnisa Këlliçi (Gorezi)
Data e emërimit fillestar
2020-10-29
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtare, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Krujë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
-29.10.2020 e aktualisht-Gjyqtare, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Krujë.
-2014-2017- Ndihmëse ligjore, Gjykata e Lartë.
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
-2006-Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës (akorduar me medalje "Medalja e Artë)."
-2008-Fiton bursën e Fondit të Ekselencës të MASH-së për vazhdimin e studimeve të doktoraturës në "Central European University", në Budapest.
-"Master në Drejtësi."
-Gradë shkencore- "Doktor i Shkencave Juridike."
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK ne date 16.11.2018, e konfirmuar në detyrë pas procesit të Vettingut.
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
-Vendim i KPK-së Nr: 74 datë 16.11.2018 - Subjekti i rivlerësimit: Znj. Arnisa Këlliçi (Gorezi), kandidate magjistrate, pranë Shkollës së Magjistraturës.
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,