Lutfije Celami

Emër Mbiemër
Lutfije Celami
Data e emërimit fillestar
2011-11-10
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Berat
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
2013 - Aktualisht- Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Berat
2011 - 2013 - Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tirane

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
2009-2012 Shkolla e Magjistratures.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK i konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-se Nr: 407 date25.6.2021 - Subjekti i rivlerësimit:Znj. Lutfije Celami, gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Berat
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,