Kreshnik Ajazi

Emër Mbiemër
Kreshnik Ajazi
Data e emërimit fillestar
2009-10-12
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Elbasan
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
• 2019 - aktualisht - Drejtues të prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Elbasan
• 2013 -2019 - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Elbasan
• 2011 - 2013 - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Vlore
• 2009 - 2011 - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tirane

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
- Diplomuar ne Shkollen e Magjistratures ne vitin 2010.
- 2007 - Cikli 4 vjecar, Drejtesi, Universiteti i Tiranes.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK i konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-se Nr: 409 date 30.6.2021 Subjekti i rivlerësimit: Z.Kreshnik Ajazi me detyrë prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Elbasan
- Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 409, datë 30.6.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Kreshnik Ajazi
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Marre vleresimin shume mire nga Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Elbasan.
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Nuk ka masa disiplinore ne fuqi.
CV
Shkarko CV Kreshnik Ajazi
Dokumenta te tjera
 1. Vendim i KPK-se Nr: 409 date 30.6.2021 Subjekti i rivlerësimit: Z.Kreshnik Ajazi me detyrë prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Elbasan
 2. Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 409, datë 30.6.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Kreshnik Ajazi
 3. Skeda e Pasurise-Publikuar tek Reporter.al date 01.01.2020, Autor BIRN.al
 4. Vetëdeklarim për Pastërtinë e Figurës, Kreshnik Ajazi, Prokuror 12 / 04 / 2016
 5. Vendim nr.174 i KLP-së datë 27.09.2019 - Për ndërprerjen e caktimit në pozicion të përkohshëm
 6. Vendim nr.280 i KLP-së datë 12.12.2019 - Për miratimin e veprimtarisë jashtë funksionit
 7. Vendim nr.287 i KLP-së datë 26.12.2019 - Për caktimin e z. Kreshnik Ajazi në funksionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës Parë Elbasan, përkohësisht nga data 26.12.2019-25.03.2020
 8. Vendim nr.88 i KLP-së datë 25.03.2020 - Për caktimin e z. Kreshnik Ajazi në funksionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Elbasan, përkohësisht nga data 26.03.2020 - 25.06.2020
 9. Vendim nr.123 i KLP-së datë 15.05.2020 Për miratimin e veprimtarisë jashtë funksionit për prokurorin z. Kreshnik Ajazi
 10. Vendim nr.151 i KLP-së datë 26.06.2020 Për caktimin e Z. Kreshnik Ajazi në funksionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Elbasan, nga data 26.06.2020 25.09.2020
 11. Vendim nr.186 i KLP-së datë 30.07.2020 Për Miratimin e Raportit për analizimin e aftësive profesionale të subjektit të rivlerësirrnt kalimtar, prokurorit Kreshnik Ajazi
 12. Vendim nr.199 i KLP-së datë 17.09.2020 Për caktimin e përkohshëm të Z. Kreshnik Ajazi, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Elbasan, si Drejtues i Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Elbasan.
 13. Vendim i KLP-së Nr.304 Datë: 23.12.2020 Për caktim të përkohshëm të Z. Kreshnik Ajazi, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Elbasan, me detyrë Drejtues të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Elbasan
 14. Vendim i KLP-se nr.57 date 12.03.2021 Mbi verifikimin e pasurisë dhe figurës të prokurorit Kreshnik Ajazi, kandidat për pozicionin e drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Elbasan
 15. Vendim i KLP-se nr 74 date 26.03.2021 Për caktim e z. Kreshnik Ajazi, nëpërmjet procedurës së ngritjes në detyrë, në pozicionin e drejtuesit të prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Elbasan
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,