Alfred Shehu

Emër Mbiemër
Alfred Shehu
Data e emërimit fillestar
1999-12-23
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokuror në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
• 13.12.2021 - aktualisht - Prokuror në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar
• 2021 - 13.12.2021 - i tranferuar perkohesisht prokuror prane Prokurorise se Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarande.( sipasVendim i KLP-se nr. 307, datë 23.09.2021 Për transferim të përkohshëm me pëlqim per periudhen 27.09.2021 deri me 26.09.2022)
• shtator 2021 -dhjetor 2021 - i tranferuar perkohesisht ne funksionin e Drejtuesit te Prokurorise prane Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarande.( sipas Vendimit te KLP-se nr. 308, datë 23.09.2021 per periudhen 27.09.2021 deri me 26.12.2021)
• 2007 - 2021 - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan.
• 1999 - 2007 - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gramsh .
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK i konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-se Nr: 388 date 20.5.2021 - Subjekti i rivlerësimit: Z. Alfred Shehu, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan.
- Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 388, datë 20.5.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Alfred Shehu
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,