Artan Shtrungza

Emër Mbiemër
Artan Shtrungza
Data e emërimit fillestar
2004-01-10
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokuror/drejtues në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tropojë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
- 2014 - Aktualisht - Prokuror/drejtues në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tropojë.
- 2010 - 2014 - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tropojë.
- 2004 - Oficer i Policise Gjyqesore ne Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tropojë.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
- 1997 - 2002 - Diplomuar ne Fakultetin e Drejtesise prane Univesitetit te Tiranes.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut.
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së Nr: 148 datë 16.05.2019 - Subjekti i rivlerësimit: Z. Artan Shtrungza.
- Njoftim i IKP-së datë 04.07.2019 për mosankimin e vendimit nr. 148, datë 16.05.2019, të KPK-së Për subjektin e rivlerësimit z. Artan Shtrungza

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
- 01.01.2014 - 31.12.2014 - Vleresuar "Shume Mire" nga Prokuroria Tropoje.
- 01.01.2015 - 31.12.2015 - Vleresuar "Shume Mire" nga Prokuroria Tropoje.
- 01.01.2016 - 31.12.2016 - Vleresuar "Shume Mire" nga Prokuroria Tropoje.

Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore ne fuqi.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,