Behar Dibra

Emër Mbiemër
Behar Dibra
Data e emërimit fillestar
2004-01-05
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokuror, Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK), 19.12.2019
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
2004-2019- Prokuror në Prokurorine për Krime të Rënda Tiranë
1998-2003- Prokuror në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Shkodër
1994-1998- Oficer i Policisë Gjyqësore në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Shkodër
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
1990 - Diplomuar në Degën Juridik, Universiteti Shtetëror i Tiranës
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK i konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim nr.168 datë 25.06.2019 i KPK-së (anëtarët e trupit gjykues: Suela Zhegu-Kryesuese, Genta Tafa Bungo- Relatore, Etleda Ciftja-Anëtare) për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, z.Behar Dibra, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
CV
Shkarko CV Behar Dibra
Dokumenta te tjera
 1. Formular Vetëdeklarimi i Z. Behar Dibra datë 25.04.2016 për zbatimin e ligjit nr.138/2015 "Për garantimin e integritetit të personave që zgjdhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike"
 2. Vendim nr.168 datë 25.06.2019 i KPK-së (anëtarët e trupit gjykues: Suela Zhegu-Kryesuese, Genta Tafa Bungo- Relatore, Etleda Ciftja-Anëtare) për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, z.Behar Dibra, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda
 3. Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr.168 datë 25.06.2019 i KPK-së për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, z.Behar Dibra, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda
 4. Vendim nr.89 i KLP-së datë 13.05.2019 për miratimin e raportit për analizimin e aftësive profesionale të prokurorit Behar Dibra
 5. Vendim nr.241 i KLP-së datë 25.11.2019 për emërimin e z.Behar Dibra si Prokuror në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK)
 6. Vendim nr.57 i KLP-së datë 05.04.2019 për miratimin e listës me emrat e kandidatëve për Prokuror në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) të cilët plotësojnë kushtet ligjore pas vlerësimit paraprak
 7. Lista e aplikimeve për SPAK, publikuar nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë
 8. Betimi në Presidencë i 8 prokurorëve të Prokurorisë së Posaçme
 9. Deklarata për median e Gent Ibrahimit datë 27.12.2019 mbi reagimet publike që kanë shoqëruar krijimin e Prokurorisë së Posaçme (SPAK) dhe zgjedhjen e kreut të saj
 10. Vendim nr.137 i KLP-së datë 16.07.2019 për miratimin e listës me renditjen e kandidatëve për prokurorë pranë Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar
 11. Prezantimi i kandidatit për SPAK Behar Dibra
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,