Altin Dumani

Emër Mbiemër
Altin Dumani
Data e emërimit fillestar
2004-01-05
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Anëtar i Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, 19.12.2019
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
01 Shtator-vazhdim- Zv/Drejtues i Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe Drejtues i Njësisë Përbashkët Hetimore, për hetimin e krimit ekonomiko dhe korrupsionit
01 Qershor 2007- 10 Shtator 2007- Prokuror në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Tiranë
05 Tetor 2004- 01 Qershor 2007- Zv/Drejtues i Prokurorisë për Krime të Rënda Tiranë
06 Janar 2004- 05 Tetor 2004- Prokuror në Prokurorinë për Krime të Rënda
Janar 2002- 06 Janar 2004- Prokuror në Prokurorinë e Rrethit Tiranë
01 Shkurt 2001- Janar 2002- Prokuror i komanduar në Drejtorinë e Luftës Kundra Krimit të Organizuar pranë Prokurorisë së Përgjithshme
01 Shkurt 2000- 01 Shkurt 2001- Prokuror i Rrethit Tropojë
01 Mars 1999- 01 Shkurt 2000- Oficer i Policisë Gjyqësore në Prokurorinë e Rrethit Sarandë
Shënim: CV e z.Altin Dumani është e datës 01.10.2009
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
1994-1998- Diplomuar në Fakultetin juridik, Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
Nëntor 1999- Kurs trajnimi 2-javor në Sirakuzë-Itali mbi krimin e organizuar
25-28 Shtator 2000- Pjesëmarrvs në kursin shqiptar në të drejtën penale, organizuar nga Departamenti i Drejtësisë i Shteteve të Bashkuara dhe ABA/CEELI Mars 2011- Kurs Kualifikim në Romë mbi Trafikimin e qënieve njerëzore
Korrik 2001- Kurs trajnimi 10-ditor në Departamentin e Drejtësisë së Shteteve të Bashkuara , USA
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim nr. 192, datë 31.7.2019 i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, z. Altin Dumani
- Njoftim i IKP për mosankimin e vendimit nr. 192, datë 31.7.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Altin Dumani
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
CV
Shkarko CV Altin Dumani
Dokumenta te tjera
 1. Vendim nr. 192, datë 31.7.2019 i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, z. Altin Dumani
 2. Njoftim i IKP për mosankimin e vendimit nr. 192, datë 31.7.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Altin Dumani
 3. Vetëdeklarim për zbatimin e Ligjit nr. 138/2005, z.A.Dumani, datë12.04.2016 Shënim: Formulari i Deklarimit i subjektit A.Dumani në mungesë publikimi zyrtar është marrë nga burime mediatike
 4. Lista me emrat e prokurorëve që plotesojnë kushtet ligjore për të qenë anëtarë të KED drejtuar Kuvendit dhe Presidentit nga Prokuroria e Përgjithshme datë 14.11.2018
 5. Lista e aplikimeve për SPAK
 6. Njoftim zyrtar i KLP datë 19 dhjetor 2019 për betimin e 8 prokurorëve të Prokurorisë së Posaçme në Presidencë
 7. Deklaratë për median e KLP datë 27.12.2019 për reagimet publike që kanë shoqëruar krijimin e Prokurorisë së Posaçme (SPAK) dhe zgjedhjen e kreut të saj.
 8. Vendim nr.245 i KLP, datë 25.11.2019 për emërimin si prokuror në Prokurorinë e Posaçme z.Altin Dumani për një mandat 9 (nëntë) vjeçar pa të drejtë riemërimi
 9. Vendim nr.248 i KLP, datë 25.11.2019 për caktimin në pozicion të përkohshëm të z.Altin Dumani si Drejtues i Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit për Krimet e Rënda Tiranë, përkohësisht nga data: 25.11.2019 - 19.12.2019
 10. Vendim nr.234 i KLP, datë 12.11.2019 për një ndryshim në vendimin nr.137 datë 06.07.2019 "Për miratimin e listës me renditjen e kandidatëve për prokurorë në Prokurorinë e Posaçme"
 11. Vendim nr.154 i KLP, datë 22.07.2019 për caktimin në pozicion të përkohshëm të z.Altin Dumani si Drejtues i Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit për Krime të Rënda, përkohësisht nga data 23.08.2019 - 23.11.2019
 12. Vendim nr.137 i KLP, datë 16.07.2019 për miratimin e listës me renditjen e kandidatëve për prokurorë në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar
 13. Vendim nr.94 i KLP, datë 21.05.2019 për caktimin në pozicion të përkohshëm të z.Altin Dumani si Drejtues i Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit për Krime të Rënda, përkohësisht nga data 22.05.2019 - 22.08.2019
 14. Vendim nr.57 i KLP, datë 05.04.2019 për miratimin e listës me emrat e kandidatëve për prokurorë pranë Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar të cilët plotësojnë kushtet ligjore pas vlerësimit paraprak
 15. Vendim nr.40 i KLP, datë 06.03.2019 për miratimin e Raportit për analizmin e aftësive profesionale të prokurorit Altin Dumani
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu, këtu, këtu, këtu, këtu, këtu, këtu, këtu, këtu, këtu, këtu, këtu, këtu, këtu,