Klodian Braho

Emër Mbiemër
Klodian Braho
Data e emërimit fillestar
2007-11-14
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokuror, Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK), 19.12.2019
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
14.11.2007- Prokuror pranë Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor, Berat
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
2000-2004- Fakulteti i Drejtësisë, Tiranë
2005-2008- Shkolla e Magjistraturës, profili Prokuror, Tiranë
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK i konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut

12-23 mars 2007- Incontri di Studio Italo-Abanesi di Formazione Specialistica Post Laurem. (Scuola di Specializzacione per le Professioni Legali Delle Seconda Universita dgli Studi di Napoli ) Itali
17 maj 2007- Introduction to Corporate Governance, Shkolla e Magjistraturës, Tiranë
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim nr.191 datë 26.07.2019 i KPK-së (anëtarët e trupit gjykues: Xhensila Pine-Kryesuese, Roland Ilia- Relator, Valbona Sanxhaktari-Anëtare) për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, z.Klodian Braho, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krimet e Rënda Tiranë
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
CV
Shkarko CV Klodian Braho
Dokumenta te tjera
  1. Vendim nr.191 datë 26.07.2019 i KPK-së (anëtarët e trupit gjykues: Xhensila Pine-Kryesuese, Roland Ilia- Relator, Valbona Sanxhaktari-Anëtare) për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, z.Klodian Braho, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krimet e Rënda Tiranë
  2. Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr.191 datë 26.07.2019 i KPK-së për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, z.Klodian Braho, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krimet e Rënda Tiranë
  3. Vendim nr.88 i KLP-së datë 13.05.2019 për miratimin e raportit për analizimin e aftësive profesionale të prokurorit Klodian Braho
  4. Vendim nr.243 i KLP-së datë 25.11.2019 për emërimin e z.Klodian Braho si Prokuror në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK)
  5. Vendim nr.57 i KLP-së datë 05.04.2019 për miratimin e listës me emrat e kandidatëve për Prokuror në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) të cilët plotësojnë kushtet ligjore pas vlerësimit paraprak
  6. Lista e aplikimeve për SPAK, publikuar nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë
  7. Betimi në Presidencë i 8 prokurorëve të Prokurorisë së Posaçme
  8. Deklarata për median e Gent Ibrahimit datë 27.12.2019 mbi reagimet publike që kanë shoqëruar krijimin e Prokurorisë së Posaçme (SPAK) dhe zgjedhjen e kreut të saj
  9. Vendim nr.137 i KLP-së datë 16.07.2019 për miratimin e listës me renditjen e kandidatëve për prokurorë pranë Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar
  10. Prezantimi i kandidatit për SPAK Klodian Braho
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,