Elida Kaçkini

Emër Mbiemër
Elida Kaçkini
Data e emërimit fillestar
2006-10-04
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Anëtare e Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, 19.12.2019
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
2006-2008- Prokurore, Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë
2008-2010- Prokurore, Prokuroria e Rrethit Gjyqësor, Lushnjë
2010-vazhdim- Prokurore, Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
1996-2000- Përfundimi i shkollës së mesme të gjuhëve të huaja "Asim Vokshi" Tiranë
2000- 2004- Diplomuar në Degën Drejtësi
2004-2007- Përfundimi i Shkollës së Magjistraturës në profilin Prokuror
2009-2010- Master për "Administrim Publik", Fakulteti Ekonomik, Tiranë
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim nr. 181, datë 18.7.2019 i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit znj. Elida Kaçkini
- Mendim paralel i anëtares së trupit gjykues nr. 1, Valbona Sanxhaktari për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit znj. Elida Kaçkini
- Njoftim i IKP për mosankimin e vendimit nr. 181, datë 18.7.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Elida Kaçkini
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
CV
Shkarko CV Elida Kaçkini
Dokumenta te tjera
 1. Vendim nr. 181, datë 18.7.2019 i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit znj. Elida Kaçkini
 2. Mendim paralel i anëtares së trupit gjykues nr. 1, Valbona Sanxhaktari për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit znj. Elida Kaçkini
 3. Njoftim i IKP për mosankimin e vendimit nr. 181, datë 18.7.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Elida Kaçkini
 4. Vetëdeklarim për zbatimin e Ligjit nr. 138/2005, znj. E.Kaçkini datë 19.04.2016 Shënim: Formulari i Deklarimit i subjektit Elida Kaçkini në mungesë publikimi zyrtar është marrë nga burime mediatike
 5. Njoftim zyrtar i KLP datë 19 dhjetor 2019 për betimin e 8 prokurorëve të Prokurorisë së Posaçme në Presidencë
 6. Lista e aplikimeve për SPAK
 7. Deklaratë për median e KLP datë 27.12.2019 për reagimet publike që kanë shoqëruar krijimin e Prokurorisë së Posaçme (SPAK) dhe zgjedhjen e kreut të saj.
 8. Vendim nr.238 i KLP, datë 25.11.2019 për emërimin si prokuror në Prokurorinë e Posaçme znj.Elida Kaçkini për një mandat 9 (nëntë) vjeçar pa të drejtë riemërimi
 9. Vendim nr.234 i KLP, datë 12.11.2019 për një ndryshim në vendimin nr.137 datë 06.07.2019 "Për miratimin e listës me renditjen e kandidatëve për prokurorë në Prokurorinë e Posaçme"
 10. Vendim nr.137 i KLP, datë 16.07.2019 për miratimin e listës me renditjen e kandidatëve për prokurorë në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar
 11. Vendim nr.102 i KLP, datë 12.06.2019 për miratimin e Raportit për analizimin e aftësive profesionale të prokurores Elida Kaçkini
 12. Vendim nr.57 i KLP, datë 05.04.2019 për miratimin e listës me emrat e kandidatëve për prokurorë pranë Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar të cilët plotësojnë kushtet ligjore pas vlerësimit paraprak
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu, këtu, këtu, këtu, këtu, këtu, këtu, këtu, këtu, këtu,