Klodian Kurushi

Emër Mbiemër
Klodian Kurushi
Data e emërimit fillestar
2001-10-02
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtar në Gjykatën e Posaçme te Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
18.12.2019 e në vazhdim- Gjyqtar, Gjykata e Posaçme e Shkallës Së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar
21.11.2015-18.12.2019-Gjyqtar, Gjykata e Krimeve të Rënda.
02/10/2001-21.11.2005- Gjyqtar, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Sarandë.
13.09.2000-02.10.2001- Gjyqtar, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë (stazh profesional)
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
18.07.1998 Cikli 4-vjeçar, Universiteti i Tiranës
2001 Shkolla e Magjistraturës
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK i konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së Nr: 218 datë 10.12.2019 - Subjekti i rivlerësimit: Z. Klodian Kurushi, gjyqtar pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda Tiranë.

- Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr. 218, datë 10.12.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Klodian Kurushi
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
2005-2006 Shumë mirë
2007-2009 Shumë mirë
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,