Albana Boksi

Emër Mbiemër
Albana Boksi
Data e emërimit fillestar
2000-10-02
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtare në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
18.12.2019 e aktualisht- Gjykata e Posaçme e Apelit.
11.10.2019-11.10.2024-Këshilltare për Etikën,Këshilli i Lartë Gjyqësor.
18.12.2019 e në vazhdim-Gjyqtare, Gjykata e Posaçme e Apelit.
28.02.2006-18.12.2019 -Gjyqtare, Gjykata e Apelit për Krime të Rënda.
06.05.2011-28.05.2014-Pedagoge në Shkollën e Magjistraturës.
28.02.2006-28.05.2014-Gjyqtare, Gjykata e Apelit për Krime të Rënda.
02.10.2001-28.02.2006- Gjyqtare, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan.
15.09.2000-02.10.2001- Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë (Stazh Profesional).
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
30.07.1997-Cikli 4 vjeçar: Universiteti “Luigj Gurakuqi”, Shkodër.
10.09.2012-Master Shkencor: Universiteti i Tiranës.
2001 Shkolla e Magjistraturës
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK e konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së Nr: 135 datë 05.04.2019 - Subjekti i rivlerësimit: Znj. Albana Boksi, gjyqtare pranë Gjykatës së Apelit për Krimet e Rënda Tiranë.
- Njoftim i IKP -së për mosankimin e vendimit nr. 135, datë 5.4.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Albana Boksi
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
2005-2006 Shumë Mirë.
2007-2009 Shumë Mirë
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,