Edvin Kondili

Emër Mbiemër
Edvin Kondili
Data e emërimit fillestar
2004-10-03
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Anëtar i Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, 19.12.2019
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
16.10.2004
Shënim CV e z.Edvin Kondili është dërguar si kthim përgjigje nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë kundrejt kërkesës për akses të dhënash të AIS datë 04.12.2019
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
Juridik, Shkolla e Magjistraturës
Shënim CV e z.Edvin Kondili është dërguar si kthim përgjigje nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë kundrejt kërkesës për akses të dhënash të AIS datë 04.12.2019
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim nr.152 datë 07.06.2019 i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit për rivlerësimin kalimtar i subjektit të rivlerësimit z.Edvin Kondili
- Njoftim i IKP për mosankimin e vendimit nr. 152, datë 7.6.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Edvin Kondili
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
CV
Shkarko CV Edvin Kondili
Dokumenta te tjera
 1. Vendim nr.152 datë 07.06.2019 i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit për rivlerësimin kalimtar i subjektit të rivlerësimit z.Edvin Kondili
 2. Njoftim i IKP për mosankimin e vendimit nr. 152, datë 7.6.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Edvin Kondili
 3. Vendim nr.86 datë 25.04.2019 i Këshillit të Lartë të Prokurorisë për miratimin e raportit për analizimin e aftësive profesionale të prokurorit E.Kondili
 4. Lista e aplikimeve për SPAK
 5. Vetëdeklarim për zbatimin e Ligjit nr. 138/2005, E.Kondili datë 13.04.2016 Shënim: Formulari i Deklarimit i subjektit E.Kondili në mungesë publikimi zyrtar është marrë nga burime mediatike
 6. Lista fituese gjytarëve dhe prokurorëve në Shkollën e Magjistraturës në vitin shkollor 2002 – 2003 dhe që u diplomuan në vitin 2005
 7. Lista e aplikimeve për SPAK
 8. Njoftim zyrtar i KLP datë 19 dhjetor 2019 për betimin e 8 prokurorëve të Prokurorisë së Posaçme në Presidencë
 9. VENDIM NR.86 i KLP, datë 25.04.2019 për miratimin e raportit për analizimin e aftësive profesionale të prokurorit Edvin KONDILI
 10. Deklaratë për median e KLP datë 27.12.2019 për reagimet publike që kanë shoqëruar krijimin e Prokurorisë së Posaçme (SPAK) dhe zgjedhjen e kreut të saj.
 11. Vendim nr.240 i KLP, datë 25.11.2019 për emërimin si prokuror në Prokurorinë e Posaçme z.Edvin Kondili për një mandat 9 (nëntë) vjeçar pa të drejtë riemërimi
 12. Vendim nr.234 i KLP, datë 12.11.2019 për një ndryshim në vendimin nr.137 datë 06.07.2019 "Për miratimin e listës me renditjen e kandidatëve për prokurorë në Prokurorinë e Posaçme"
 13. Vendim nr.137 i KLP, datë 16.07.2019 për miratimin e listës me renditjen e kandidatëve për prokurorë në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar
 14. Vendim nr.57 i KLP, datë 05.04.2019 për miratimin e listës me emrat e kandidatëve për prokurorë pranë Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar të cilët plotësojnë kushtet ligjore pas vlerësimit paraprak
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu, këtu, këtu, këtu, këtu, këtu, këtu, këtu, këtu, këtu, këtu, këtu,