Lulzim Hamitaj

Emër Mbiemër
Lulzim Hamitaj
Data e emërimit fillestar
2017-06-17
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Komisioner në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
-Ekspert në të drejtën ndërkombëtare, penale, civile, financiare, fiskale dhe administrative
-Pedagog i jashtëm në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë
- Ka ushtruar profesionin e avokatit në Romë
Shënim: CV është marrë nga faqja zyrtare e KPK
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
1999- Diplomuar “Jurist” në Universitetin “La Sapienza” në Romë, Itali
2015- Master profesionalo-shkencor në të drejtën penale dhe kriminologji, në Universitetin Internacional “UNISED” në Milano
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar si avokat, ndërsa ka licencë avokatie edhe në Spanjë
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,