Ened Nakuçi

Emër Mbiemër
Ened Nakuçi
Data e emërimit fillestar
2004-01-01
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Anëtar i Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, 19.12.2019
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
01.01.2004- Prokuror, Prokuroria Pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
1985-1989- Përfundimi i Shkollës së Mesme të Përgjithshme, Gjimnazi "Qemal Stafa"
1989-1992-Studime Universitare në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike, Universiteti Politeknik, Tiranë
1992-1993- Kurs Përgatitor për mësimin e gjuhës rumune, Universiteti Bakeu, Rumani
1993-1997- Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Bukureshtit
Gusht 1997- Diplomuar në shkencat juridike, specialiteti drejtësi
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
Gusht 1997- Marrja e titullit "I diplomuar në shkencat juridike", në bazë të provimit të liçencës
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim nr.153 datë 07.06.2019 i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit për rivlerësimin kalimtar i subjektit të rivlerësimit z.Ened Nakuçi
- Njoftim i IKP për mosankimin e vendimit nr. 153, datë 7.6.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Ened Nakuçi
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
CV
Shkarko CV Ened Nakuçi
Dokumenta te tjera
 1. Vendim nr.153 datë 07.06.2019 i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit për rivlerësimin kalimtar i subjektit të rivlerësimit z.Ened Nakuçi
 2. Njoftim i IKP për mosankimin e vendimit nr. 153, datë 7.6.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Ened Nakuçi
 3. Vendim Nr.72 i KLP datë 15.04.2019 për miratimin e raportit për analizimin e aftësive profesionale të prokurorit Ened Nakuçi
 4. Vetëdeklarim për zbatimin e Ligjit nr. 138/2005, E.Nakuçi datë 25.04.2016 Shënim: Formulari i Deklarimit i subjektit E.Nakuçi në mungesë publikimi zyrtar është marrë nga burime mediatike
 5. Lista e aplikimeve për SPAK
 6. Njoftim zyrtar i KLP datë 19 dhjetor 2019 për betimin e 8 prokurorëve të Prokurorisë së Posaçme në Presidencë
 7. Deklaratë për median e KLP datë 27.12.2019 për reagimet publike që kanë shoqëruar krijimin e Prokurorisë së Posaçme (SPAK) dhe zgjedhjen e kreut të saj.
 8. Vendim nr.244 i KLP, datë 25.11.2019 për emërimin si prokuror në Prokurorinë e Posaçme z.Ened Nakuçi për një mandat 9 (nëntë) vjeçar pa të drejtë riemërimi
 9. Vendim nr.234 i KLP, datë 12.11.2019 për një ndryshim në vendimin nr.137 datë 06.07.2019 "Për miratimin e listës me renditjen e kandidatëve për prokurorë në Prokurorinë e Posaçme"
 10. Vendim nr.137 i KLP, datë 16.07.2019 për miratimin e listës me renditjen e kandidatëve për prokurorë në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar
 11. Vendim nr.57 i KLP, datë 05.04.2019 për miratimin e listës me emrat e kandidatëve për prokurorë pranë Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar të cilët plotësojnë kushtet ligjore pas vlerësimit paraprak
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu, këtu, këtu, këtu, këtu, këtu, këtu, këtu, këtu, këtu, këtu,