Ornela Naqellari

Emër Mbiemër
Ornela Naqellari
Data e emërimit fillestar
2010-06-25
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtare/ Kryetare e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
18.11.2016 e aktualisht- Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lezhë.
16.09.2016 e aktualisht-Kryetare Gjykate, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lezhë.
25.06.2010-22.02.2016-Gjyqtare, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Përmet.
07.01.2009-25.06.2010 -Gjyqtare, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë (Stazh Profesional).
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
05.07.2005-Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës.
2009-Shkolla e Magjistraturës.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK e konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së Nr: 117 datë 21.03.2019 - Subjekti i rivlerësimit:Z. Ornela Naqellari, gjyqtare/ kryetare e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë.
- Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr. 117, datë 21.3.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Ornela Naqellari
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Janar-Dhjetor 2014 Shumë Mirë.
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,