Ardian Hajdari

Emër Mbiemër
Ardian Hajdari
Data e emërimit fillestar
2017-06-17
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtar i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, pranë Gjykatës Kushtetuese
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
1995-1998- Ndihmësgjyqtar pranë ish-Gjykatës së Shkallës së Parë Malësi e Madhe
1998-2000- Ndihmësgjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër, e cila ka pasur juridiksion edhe për rrethin e Malësisë së Madhe
2000-2017- Avokat përveç periudhës kohore:
16.11.2000 - 01.12.2001- Jurist pranë Hidrocentralit Koman
01.10.2000 - 01.06.2006- Jurist pranë Bashkisë Vau Dejës
Shënim: CV është marrë nga faqja zyrtare e KPA
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
1996- Ka përfunduar studimet universitare në Fakultetin e Drejtësisë, pranë Universitetit “Luigj Gurakuqi”, Shkodër
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
Qershor 2000- Marrja e titullit "Avokat"
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,