Rezultatet e Kërkimit

Raporti i mes-vitit mbi zbatimin e buxhetit 2019 - Ministria e Financave dhe Ekonomise.

Vlerësimi i situatës makroekonomike, fiskale dhe buxhetore për 5-mujorin 2019, dhe pritshmëritë për 12-mujorin 2019