Rezultatet e Kërkimit

VKB nr.17. datë 03.02.2021 - Bashkia Lezhë

Për miratimin e listës së subjekeve përfituese për grante rindërtimi për shtëpitë individuale dhe banesa në ndërtesa (pallate) me shkallë dëmtimi DS4 dhe DS5 sipas analizave të thelluara të Institutit të Ndërtimit.