Dokumenta te tjera

Kërkesë e Ministrise se Infrastrukturës dhe Energjisë Nr. 4840/4, datë 8.7.2021

"Për shpronësim dhe/ose për shkëmbimin e pronës, për interes publik në zonën e re për zhvillim në Njësinë Administrative Marikaj, Bashkia Vorë".

Vendim Nr.22 datë 27.07.2022

PËR SEKUESTRIMIN E AKSIONEVE, KUOTAVE DHE ASETEVE TË SHOQËRIVE:

  • Shoqeria "ALESIO-2014" shpk me NIPT L41713003
  • Shoqeria "DEIZI" shpk me NIPT L82212004G
  • Shoqeria "POLYSTYRENE (EPS) MANUFACTURER" shpk me NIPT L81811014B
  • Shoqeria "FORALB ALABASTER" shpk me NIPT J62903844I
  • Shoqeria "XYZ 08" shpk me NIPT J62903844
  • Shoqeria "GARDEN RESIDENCE TURDIU" shpk me NIPT L91425024V

Kërkesë e Agjencise Shtetërore për Shpronësimin Nr. 484/18, datë 21.12.2021

“Për shpronësimin dhe/ose për shkëmbimin e pronës, për interes publik” në zonën e re për zhvillim, në Njësinë Administrative Krujë, Bashkia Krujë, faza I.

Kerkese e Agjencise Shtetërore për Shpronësimin Nr. 606/5, datë 21.12.2021

"Për shpronësimin dhe/ose për shkëmbimin e pronës, për interes publik" në funksion të procesit të rindërtimit në zonën 1/1 të re për zhvillim, në Njësinë Administrative Thumanë, Bashkia Krujë”.

Kërkesë e Ministrise se Infrastrukturës dhe Energjisë Nr. 3010/5, datë 11.6.2021

“Për shpronësim dhe/ose për shkëmbimin e pronës, për interes publik” për të gjitha pasuritë që preken nga realizimi i projektit “Për zonën e re për zhvillim, në Njësinë Administrative 6, zona Kombinat”, në funksion të procesit të rindërtimit.

VKB nr.59 date 20.04.2021, Bashkia Durrës

“Për miratimin e dhënies së ndihmës financiare, sipas listës së dymbëdhjetë me subjektet përfitues të programit të grantit për rikonstruksionin e banesave të dëmtuar si pasoje e dëmeve të shkaktuara nga fatkeqësia natyrore e tërmetit të datës 26 nëntor 2019