Rabiana Halili

Emër Mbiemër
Rabiana Halili
Data e emërimit fillestar
2003-10-01
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës (Dorëhequr) Procesi i rivlerësimit eshte ndërprerë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
10.12.2007-30.10.2020 Prokurore, Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Durrës (shpallur e dorëhequr me vendim të KPK-së nr.313 datë 10.11.2020).
01.10.2003-10.12.2007 Prokurore, Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Durrës.
01.10.2002-01.10.2003 Prokurore, Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Fier (Stazh Profesional).
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr.313 datë 10.11.2020. Subjekti i rivlerësimit: Znj.Rabiana Halili, Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës.
- Vendim i KPA-se Nr. 6/2021 (JR) datë 16.02.2021; subjekti i rivlerësimit Rabiana Halili.
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,