Aurel Arapi

Emër Mbiemër
Aurel Arapi
Data e emërimit fillestar
2013-11-21
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Zv. Kryetar/ Gjyqtar pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Lezhë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
26.09.2023 - aktualisht - Zv. Kryetar i Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Lezhë.
01.05.2023 - aktualisht - Gjyqtar pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Lezhë.
25.01.2022 - 01.05.2023 - Zv. Kryetar i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kurbin.
25.09.2015 - 01.05.2023 - Gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kurbin.
21.11.2013 - 25.09.2015 - Stazh Profesional në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
2014 - Diplomuar në Shkollën e Magjistraturës.
- Diplomë e integruar e nivelit të dytë pranë Universitetit "Ismail Qemali".

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK , konfirmuar ne detyre pas procesit te rivlersimit.
------------------------------------------------------------------------------
- Certifikata Trajnimi nga Shkolla e Magjistraturës.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
-Vendim i KPK-së nr. 522, datë 1.4.2022, për subjektin e rivlerësimit z. Aurel Arapi, gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kurbin.
- Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 522, datë 1.4.2022, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Aurel Arapi.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
2017 - 2019 - Vlerësuar "Shumë mirë"
2013 - 2016 - Vlerësuar "Shumë mirë"

Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,