Raporte

Në këtë rubrikë Publikohen Raporte Përmbledhëse, Raporte Monitorimi apo Raporte Vlerësimi për procese dhe institucione që lidhen me Sistemin e Drejtësisë. Ato mund të jenë të përgatitura nga vetë Institucionet ose nga Organizmat Jo Qeveritar Monitorues.

Vettingu në vëzhgimin e Komitetit Shqiptar të Helsinkit (KShH)

Raport Monitorimi i Komitetit Shqiptar të Helsinkit (KShH)
Gjetje dhe të Dhëna Statistikore, Shtator 2017 - Prill 2018
30 Prill 2018

Më shumë

Monitorimi i Procesit të Vettingut të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve për periudhën Janar 2017 - Qershor 2018

Raport Studimor i Komitetit Shqiptar të Helsinkit (KShH)
Përgatitën raportin:
- Av. Erida Skëndaj - Drejtore Ekzekutive e KShH-së
- Av. Fjoralba Caka - Eksperte e Jashtme
- Prof. Asoc. Mirela Bogdani

Më shumë

Vendimmarrja e Institucioneve të Rivlerësimit Kalimtar të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve (Vetting)

Raport i Studimor i Komitetit Shqiptar të Helsinkit (KShH) për periudhën Shkurt - Tetor 2018
Përgatitën raportin:
- Av. Erida Skëndaj - Drejtore Ekzekutive e KShH-së
- Migena Kondo - Eksperte e Jashtme
Nëntor 2018

Më shumë

Veprimtaria e Gjyqësorit dhe disa Organeve të Qeverisjes të Drejtësisë në kushtet e pandemisë

Raport i Pjesshëm i Komitetit Shqiptar të Helsinkit (KShH) për periudhën tre mujore 15 Mars – 15 Qershor 2020
Korrik 2020

Më shumë

Krijimi dhe funksinimi i organeve të reja të qeverisjes së drejtësisë

Raport i Komitetit Shqiptar të Helsinkit (KShH)
Prill 2018 – Mars 2019
Përgatitën:
1. Znj. Erida Skëndaj, Drejtore Ekzekutive e KShH-së
2. Emidio Tedeschini, Ekspert i jashtëm i KShH-së
3. Fjoralba Caka, Eksperte e jashtme e KShH-së

Më shumë

Media, Politika dhe Reforma në Drejtësi

Raport Monitorimi i ISP- së për ligjërimin publik të reformës në drejtësi
Shtator 2019 – Mars 2020
MONITORUES:
Lisian Roseni

Më shumë

Institucionet e reja të drejtësisë: Bilanci dhe Sfida

Raport Monitorimi i ISP- së për aktivitetin e KLGJ, KLP, KED, KKRD DHE LIGJËRIMIT PUBLIK”
Shtator 2019 - Mars 2020
Ekipi realizues i monitorimit:
- Prof. Ervin Karamuço, lektor i së drejtës, UT
- Dr. Armela Kromiçi, lektor i së drejtës, UT
- Prof. As. Dr. Anjeza Liçenji, lektor i së drejtës, UT

Më shumë