Raporte

Në këtë rubrikë Publikohen Raporte Përmbledhëse, Raporte Monitorimi apo Raporte Vlerësimi për procese dhe institucione që lidhen me Sistemin e Drejtësisë. Ato mund të jenë të përgatitura nga vetë Institucionet ose nga Organizmat Jo Qeveritar Monitorues.

Media, Politika dhe Reforma në Drejtësi

Raport Monitorimi i ISP- së për ligjërimin publik të reformës në drejtësi
Shtator 2019 – Mars 2020
MONITORUES:
Lisian Roseni

Më shumë

Institucionet e reja të drejtësisë: Bilanci dhe Sfida

Raport Monitorimi i ISP- së për aktivitetin e KLGJ, KLP, KED, KKRD DHE LIGJËRIMIT PUBLIK”
Shtator 2019 - Mars 2020
Ekipi realizues i monitorimit:
- Prof. Ervin Karamuço, lektor i së drejtës, UT
- Dr. Armela Kromiçi, lektor i së drejtës, UT
- Prof. As. Dr. Anjeza Liçenji, lektor i së drejtës, UT

Më shumë