Monitorim Reforma

Në këtë Rubrikë do të publikohen Raporte dhe Dokumente që bëjnë të njohura rezultate, konkluzione dhe rekomandime të organizmave dhe institucioneve jashtë sistemit. Këto raporte kanë në fokus procese që lidhen me Reformimin e Drejtësisë dhe kontrollin apo Promovimin e Individëve pjesë e Sistemit të Drejtësisë.

img

Nga: Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KSHH), datë: 10 Janar 2019

Tabela paraprake e vlerësimit të fakteve/vlerësimit nga monitorimi, Datë: 10.01.2019

Emri i subjektit të rivlerësimit: z.Adrian Shega, Ish-këshilltar ligjor, në Gjykatën e Lartë/ Kandidat për magjistrat

Më shumë

img

Nga: Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KSHH), datë: 09 Tetor 2018

Tabela paraprake e vlerësimit të fakteve/vlerësimit nga monitorimi, Datë: 09.10.2018

Emri i subjektit të rivlerësimit: Znj.Arta Vorpsi, Këshilltare ligjore pranë Gjykatës Kushtetuese

Më shumë

img

Nga: Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KSHH), datë: 09 Janar 2019

Tabela paraprake e vlerësimit të fakteve/vlerësimit nga monitorimi, Datë: 09.01.2019

Emri i subjektit të rivlerësimit: z. Alfred Gjoni, Gjyqtar/Kryetar në Gjykatën e rrethit Gjyqësor, Kurbin

Më shumë

img

Nga: Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KSHH), datë: 09 Janar 2018

Tabela paraprake e vlerësimit të fakteve/vlerësimit nga monitorimi, Datë: 09.01.2018

Emri i subjektit të rivlerësimit: z.Gentjan Jahjolli, Këshilltar ligjor në Gjykatën e Lartë

Më shumë

img

Nga: Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KSHH), datë: 08 Janar 2019

Tabela paraprake e vlerësimit të fakteve/vlerësimit nga monitorimi, Datë: 08.01.2019

Emri i subjektit të rivlerësimit: z. Arben Zefi, Gjyqtar/Kryetar në Gjykatën e rrethit Gjyqësor, Shkodër

Më shumë

img

Nga: Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KSHH), datë: 07 Nentor 2018

Tabela paraprake e vlerësimit të fakteve/vlerësimit nga monitorimi, Datë: 07.11.2018

Emri i subjektit të rivlerësimit: Znj. Miranda Nakaj, Ndihmëse ligjore në Gjykatën Administrative të Apeli, Tiranë

Më shumë