Marinela Osmani (Nuni)

Emër Mbiemër
Marinela Osmani (Nuni)
Data e emërimit fillestar
2004-09-11
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Këshilltare Ligjore në Njësinë Mbështetëse të Komisioneve në Këshillin e Lartë Gjyqësor (e komanduar).
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
10.02.2020 - aktualisht - Këshilltare Ligjore në Njësinë Mbështetëse të Komisioneve në Këshillin e Lartë Gjyqësor (e komanduar).
14.11.2011 - 10.02.2020 - Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë.
03.10.2005 - 14.11.2011 - Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Vlorë.
17.09.2004 - 03.10.2005 - Stazh Profesional në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Durrës.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
2005 - Diplomuar në Shkollën e Magjistraturës.
12.07.2001 - Cikli 4 vjeçar, Universiteti “Luigj Gurakuqi" Shkodër”.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr.344, datë 11.2.2021 për subjektin e rivlerësimit znj. Marinela Osmani (Nuni).
- Ankim kundër vendimit nr. 344, datë 11.2.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit, znj. Marinela Osmani (Nuni).
- Vendim i KPA-së nr. 17, datë 27.05.2022, për subjektin e rivlerësimit, znj. Marinela Osmani (Nuni).

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,