Monitorim Reforma

Në këtë Rubrikë do të publikohen Raporte dhe Dokumente që bëjnë të njohura rezultate, konkluzione dhe rekomandime të organizmave dhe institucioneve jashtë sistemit. Këto raporte kanë në fokus procese që lidhen me Reformimin e Drejtësisë dhe kontrollin apo Promovimin e Individëve pjesë e Sistemit të Drejtësisë.

img

Nga: Komiteti Shqiptar i Helsinkit, datë: 30.10.2018

Tabela paraprake e vlerësimit të fakteve/vlerësimit nga monitorimi, numri i seancës për këtë çështje: 1 (një)

Procesi i Vettingut të subjektit të rivlerësimit z.Sokol Stojani, prokuror pranë Prokurorisë së Përgjithshme

Më shumë

img

Nga: Instituti i Studimeve Politike, datë: 30 Gusht 2019

Raport Monitorues i Institutit të Studimeve Politike (ISP)

Reforma në Drejtësi nga Vettingu tek jetësimi i institucioneve të tjera Bilanci i Reformës 2018 - 2019

Më shumë

img

Nga: Komiteti Shqiptar i Helsinkit, datë: 25.02.2019

Tabela paraprake e vlerësimit të fakteve/vlerësimit nga monitorimi

Seanca dëgjimore e subjektit të rivlerësimit z.Petrit Çeno, Ish-Kryetar i Gjykatës së Apelit të Durrësit

Më shumë

img

Nga: Komiteti Shqiptar i Helsinkit, datë: 22.01.2019

Tabela paraprake e vlerësimit të fakteve/vlerësimit nga monitorimi, numri i seancës për këtë çështje: 2 (dy), 1 seancë dëgjimore + 1 seancë dhënie vendimi

Procesi i Vettingut të subjektit të rivlerësimit Znj. Donika Prela, Drejtuese e Prokurorisë së Shkallës së Parë për Krimet e Rënda

Më shumë

img

Nga: Komiteti Shqiptar i Helsinkit, datë: 21.11.2018

Tabela paraprake e vlerësimit të fakteve/vlerësimit nga monitorimi, numri i seancës për këtë çështje: 2 (dy), 1 seancë dëgjimore + 1 seancë dhënie vendimi

Procesi i Vettingut të subjektit të rivlerësimit znj.Fiona Papajorgji, Këshilltare ligjore në Gjykatën Kushtetuese

Më shumë

img

Nga: Komiteti Shqiptar i Helsinkit, datë: 2019-12-01

Raport Studimor i Komitetit Shqiptar të Helsinkit, Nëntor 2018

Për vendimmarrjen e institucioneve të rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve

Më shumë