Monitorim Reforma

Në këtë Rubrikë do të publikohen Raporte dhe Dokumente që bëjnë të njohura rezultate, konkluzione dhe rekomandime të organizmave dhe institucioneve jashtë sistemit. Këto raporte kanë në fokus procese që lidhen me Reformimin e Drejtësisë dhe kontrollin apo Promovimin e Individëve pjesë e Sistemit të Drejtësisë.

img

Nga: Komiteti Shqiptar i Helsinkit, datë: 09.10.2018

Tabela paraprake e vlerësimit të fakteve/vlerësimit nga monitorimi, numri i seancës për këtë çështje: 1 (një)

Procesi për rivlerësimin kalimtar të znj.Arta Vorpsi, Këshilltare ligjore pranë Gjykatës Kushtetuese

Më shumë

img

Nga: Komiteti Shqiptar i Helsinkit, datë: 07.11.2018

Tabela paraprake e vlerësimit të fakteve/vlerësimit nga monitorimi, numri i seancës për këtë çështje: 1 (një)

Procesi i Vettingut të subjektit të rivlerësimit znj.Miranda Nakaj, KPK

Më shumë

img

Nga: Komiteti Shqiptar i Helsinkit, datë: 06.02.2019

Tabela paraprake e vlerësimit të fakteve/vlerësimit nga monitorimi, numri i seancës për këtë çështje: 1 (një)

Procesi për rivlerësimin kalimtar të subjektit, z. Eriol Roshi, gjyqtar/kryetar në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë, Tiranë

Më shumë

img

Nga: Komiteti Shqiptar i Helsinkit, datë: 04.03.2019

Tabela paraprake e vlerësimit të fakteve/vlerësimit nga monitorimi

Seanca dëgjimore e subjektit te rivlerësimit znj.Marsida Xhaferllari, Kryeinspektore KLGJ

Më shumë