Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Vendim i KLP-se Nr.214, datë 27.07.2022

Per caktimin e Z. Alban Syri ne detyren e prokurorit ne Prokurorine prane Gjykates se Shkalles se Pare Pogradec.

Vendim i KLP-se Nr.215, datë 27.07.2022

Per caktimin e Znj. Denisa Plaku ne detyren e prokurorit ne Prokurorine prane Gjykates se Shkalles se Pare Gjirokaster.

Vendim i KLP-se Nr.216, datë 27.07.2022

Per caktimin e Znj. Blerina Musabelliu ne detyren e prokurorit ne Prokurorine prane Gjykates se Shkalles se Pare Gjirokaster.

Vendim i KLP-se Nr.217, datë 27.07.2022

Per caktimin e Znj. Redona Ndoni ne detyren e prokurorit ne Prokurorine prane Gjykates se Shkalles se Pare Kukes.

Vendim i KLP-se Nr.218, datë 27.07.2022

Per caktimin e Znj. Griselda Haxhiaj ne detyren e prokurorit ne Prokurorine prane Gjykates se Shkalles se Pare Kukes.

Vendim i KLP-se Nr.219, datë 27.07.2022

Per caktimin e Znj. Armida Kaci ne detyren e prokurorit ne Prokurorine prane Gjykates se Shkalles se Pare Tropoje.